Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

21:57
2192 318e

Warszawa poza zasięgiem czasu
Reposted fromEmisja Emisja vialifeistragic lifeistragic
21:57
4844 b4b8 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:40
4094 b54f 500
Late Rain - Waymouth Street, mike barr, oil, 2016
Reposted fromvolldost volldost viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 07 2017

20:34
6975 a503 500

August 31 2017

20:57
0063 7045 500

June 24 2017

21:01
9481 9158 500
Reposted bylisiazupa lisiazupa

February 19 2017

19:46
4454 92b4
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
19:46
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
19:46
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
19:45
Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała nie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
19:44
19:44
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats
19:35
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viairmelin irmelin
19:35
8556 c342
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
19:35
9112 c020 500
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
19:34
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin

February 18 2017

22:17
9572 14fa
Reposted byxal xal
22:17
9595 1122
22:17
9602 28a6

lazypacific:

painting by A. B. Miner

Reposted byinspiracyjna inspiracyjna
22:08
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted fromjasminum jasminum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl